Loading...
Hem 2018-08-20T17:32:48+00:00

Användningsområden

Professionell användning

Professionell användning

Släckväskan är en produkt som underlättar arbetet för professionella yrkesgrupper exempelvis räddningstjänst, väktare, ambulans, militär, kustbevakning, sjöräddning eller polis.

Bildgalleri

Privat användning/Offentliga miljöer

Privat användning/Offentliga miljöer

Att bära en brandsläckare är både tungt och otympligt. Släckväskan är utvecklad för att underlätta transporten av brandsläckaren, vilket gör det möjligt att påverka en brand i ett så tidigt skede som möjligt.

Bildgalleri

Släckväskan

Brandsläckare är tunga och otympliga att bära med sig, vilket gör att de inte alltid kommer fram till branden så snabbt som de borde. Släckväskan är en nyutvecklad produkt som gör det möjligt för räddningstjänst, privatpersoner och andra yrkesgrupper att påverka utfallet av en brand i ett så tidigt skede som möjligt. Det kan rädda liv och värdefull egendom.

Fördelar med Släckväskan

  • Möjliggör åtkomst till otillgängliga platser, både i terräng och inomhus

  • Klättra på stegar, branta trappor eller murar med brandsläckaren på ryggen

  • Arbeta och förflytta dig med händerna fria

  • Ger alla möjlighet att göra en släckinsats oavsett styrka och fysisk kapacitet

  • Snabb insats mot brand trots långa avstånd. Underlättar snabb förflyttning längre sträckor med brandsläckaren på ryggen

  • Kompatibel med redan monterade väggfästen och hållare i bilar. Existerande släckare och uppställningsplats kan användas

  • Släckmedel, statuskontroll och servicedatum kan fortfarande läsas på släckaren när den är placerad i väskan

Klicka här för att ladda ner släckväskans produktblad

Se Släckväskan i en användningssituation